Raport bieżący 12/2010
06.07.2010 17:31:48
A
A
A
Uzupełnienie raportu dotyczącego zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Zarząd NETMEDIA S.A. uzupełnia treść raportu bieżącego nr 9/2010 przekazanego do publicznej wiadomości 28 czerwca 2010 roku. Emitent przekazuje pełną informację dotyczącą osoby powołanej do Rady Nadzorczej NETMEDIA S.A.

W dniu 28 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Małgorzatę Iwonę Szymańską-Pszczoła oraz powołało do Rady Nadzorczej Piotra Janika. Kandydat został zgłoszony przez KBC TFI S.A., które posiada ponad 10% akcji NETMEDIA S.A. 

Życiorys Piotra Janika:

Wykształcenie:
Wyższe, magister (2007), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek - finanse i bankowość, specjalizacja - bankowość inwestycyjna. 

Doświadczenie:
KBC Securities (2008 - obecnie)
 Analityk rynku akcji, analiza finansowa, wycena i rekomendacja inwestycyjna dla spółek informatycznych i mediowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej
 utrzymywanie relacji oraz doradztwo na rzecz klientów instytucjonalnych biura
• zaangażowanie w projekty rynku pierwotnego (IPO / SPO)

Dom Inwestycyjny BRE Banku (2007-2008)
 Analityk rynku akcji, analiza finansowa, wycena i rekomendacja inwestycyjna dla polskich spółek informatycznych
 utrzymywanie relacji oraz doradztwo na rzecz klientów instytucjonalnych biura • zaangażowanie w projekty rynku pierwotnego (IPO / SPO)

OSTC Poland (2006)
 Trader, zarządzanie zabezpieczonymi pozycjami w kontraktach finansowych na stopy procentowe oraz towary (Euronext, Chicago Mercantile Exchange)
 analiza rynków towarów i stóp procentowych 

Piotr Janik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: