Raport bieżący 1/2011
17.01.2011 15:43:02
A
A
A
Rekomendacja Zarządu w zakresie ograniczenia planowanego podwyższenia kapitału

Zarząd Spółki NETMEDIA S.A. informuje, że w wyniku konsultacji z głównymi akcjonariuszami Spółki będzie rekomendował podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 19 stycznia 2011 roku:

1) odstąpienie od głosowania nad uchwałą nr 3 „w sprawie zmiany w Statucie Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru”

2) wprowadzenie zmian do uchwały nr 4 „w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru” w następujący sposób:

  • zmniejszenie z 6.000.000 do 2.600.000 maksymalnej wielkości emisji warrantów subskrypcyjnych,
  • wprowadzenie minimalnej ceny emisyjnej, w taki sposób, że dla 600.000 akcji cena emisyjna nie może być niższa niż 8 zł, a dla pozostałych 2.000.000 akcji nie może być niższa niż 11 zł.

 

W efekcie proponowanych zmian łączna ilość akcji możliwa do wyemitowania w programie trwającym 3 lata zostanie zredukowana z 9.000.000 do 2.600.000, co wpłynie na istotne zmniejszenie ryzyka związanego z nadmierną podażą nowych akcji przy uznaniu potrzeb rozwojowych Spółki.

 

Projekt uchwały, który zostanie zarekomendowany Walnemu Zgromadzeniu, przedstawiono w załączniku.

  Projekt uchwały do zarekomendowania na NWZ 19 stycznia 2011 r. 
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: