Raport bieżący 11/2019
05.04.2019 17:40:59
A
A
A
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Zarząd NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  („Ustawa”) dotyczące obowiązków notyfikacyjnych AdRock Ventures Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypryjska), Fidiasz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie oraz porozumienia, którego stronami poza ww. podmiotami są również Ala Moana Partners LTD z siedzibą w Santa Venera (Republika Malty), Andrzej Wierzba oraz Krzysztof Czapla. Zdarzeniem uzasadniającym przekazanie zawiadomienia jest nabycie w dniu 3 kwietnia 2019 r. w ramach porozumienia 659.851 akcji Spółki, uprawiających do wykonywania takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,00% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w drodze ogłoszonego w dniu 29 marca 2019 r. przymusowego wykupu w trybie art. 82 Ustawy.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 Treść zawiadomienia

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: