Raport bieżący 11/2017
19.05.2017 14:15:29
A
A
A
Zawarcie umowy dotyczącej nabycia spółki przez zależną od Emitenta spółkę

Zarząd Netmedia S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2017 z dnia 16 maja 2017 r. informuje, iż w dniu 19 maja 2017 r. zależna od Emitenta spółka eTravel S.A. („eTravel”) zawarła z udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z branży turystycznej, działającą w obszarze sprzedaży biletów lotniczych, rezerwacji hotelowych oraz innych usług („Spółka”), warunkową umowę sprzedaży udziałów w Spółce („Umowa”). Zgodnie z Umową eTravel nabędzie, a udziałowcy Spółki („Udziałowcy”) sprzedadzą, 100% udziałów w Spółce za kwotę 9,5 mln zł, w przypadku spełnienia warunku zawieszającego oraz uzyskania pozytywnego wyniku dodatkowego badania due diligence Spółki. eTravel i Udziałowcy uzgodniły następujący warunek zawieszający:

 

  1. Uzyskanie przez eTravel: (i) decyzji wyrażającej bezwarunkową zgodę Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu udziałów w Spółce albo (ii) upływ terminu przewidzianego w Ustawie o Ochronie Konkurencji i Konsumentów na wydanie takiej decyzji albo (iii) wydanie przez Prezesa UOKiK, z powodu braku obowiązku dokonania zgłoszenia, postanowienia w przedmiocie zwrotu zgłoszenia koncentracji lub decyzji o umorzeniu postępowania;

 

Emitent szacuje, że w wyniku finalizacji przedmiotowej transakcji skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz zysk brutto na sprzedaży Grupy Netmedia wzrosną o ok. 10-15%. Celem nabycia Spółki przez eTravel jest konsolidacja rynku.


Ujawnienie na obecnym etapie firmy Spółki oraz innych informacji, które pozwoliłyby zidentyfikować Spółkę, mogłoby naruszyć interesy Emitenta i Spółki oraz prawdopodobnie wpłynąć na przebieg i wynik działań mających na celu nabycie przez eTravel Spółki. Emitent ujawni firmę Spółki oraz główne o niej informacje po złożeniu wniosku do UOKiK, co powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od publikacji niniejszego raportu bieżącego.


Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: