Raport bieżący 11/2010
02.07.2010 16:54:08
A
A
A
Uzupełnienie raportu rocznego za 2009 r. w zakresie informacji nt. Komitetu Audytu
W uzupełnieniu raportu rocznego za 2009 r. Zarząd NETMEDIA S.A. informuje, że w 2009 roku w ramach Rady Nadzorczej nie został wyodrębniony Komitet Audytu. Wobec rozmiarów prowadzonej przez Spółkę działalności, Emitent stoi na stanowisku, iż wyodrębnianie w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej komitetów nie znajduje uzasadnienia. Zadania Komitetu Audytu pełni cała Rada Nadzorcza.
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: