Raport bieżący 10/2016
24.06.2016 16:58:09
A
A
A
Informacja o wpłynięciu środków od inwestorów za objęte akcje spółki zależnej

Zarząd Netmedia S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. informuje, iż do dnia dzisiejszego wpłynęły środki za objęcie akcji nowej emisji zależnej od Emitenta spółki eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie, od inwestorów:

 

  1. I Teamvest sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie, w kwocie 14.802.500 zł za objęcie 2.500.000 akcji nowej emisji F;
  2. Ala Moana Partners LTD z siedzibą w Floriana na Malcie, w kwocie 4.736.800 zł za objęcie 800.000 akcji nowej emisji F.


Łącznie w wyniku emisji akcji eTravel pozyskał 19.539.300 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój eTravel. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, udział Emitenta w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu eTravel będzie wynosił 75,25%.


Pozyskana w wyniku emisji akcji kwota jest znacząca, ponieważ jej wartość przekracza kwotę 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: