Raport bieżący 10/2007
23.03.2007 15:10:40
A
A
A
Nowa prognoza wyników finansowych
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 25) Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd NETMEDIA S.A. przekazuje nową prognozę przychodów ze sprzedaży na rok 2007.
Zarząd NETMEDIA SA przekazuje do publicznej wiadomości nową prognozę przychodów ze sprzedaży, ze względu na fakt, iż ta pozycja prognozy wyników finansowych uległa zmianie o więcej niż 10%.

Prognoza wyników finansowych NETMEDIA SA na rok 2007 przedstawiona została w prospekcie emisyjnym opublikowanym w dniu 2 października 2006 r. Prognoza przychodów ze sprzedaży została zmieniona w dniu 22 stycznia 2007 raportem bieżącym nr 2/ 2007.

Pierwotna prognoza:
Przychody ze sprzedaży 6.100 tys. zł.

Nowa prognoza:
Przychody ze sprzedaży 10.500 tys. zł.

Nowa prognoza przychodów ze sprzedaży na rok 2007 jest następstwem zakupu przez NETMEDIA SA udziałów spółki działającej pod firmą eHotele.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przejęcia od firmy Travelling on-line praw do kilkudziesięciu domen związanych z rynkiem usług turystycznych oraz lepszych niż spodziewanych wyników sprzedaży. Emitent prowadzi pogłębione analizy związane z zintegrowaniem działalności zakupionej spółki oraz przejętych domen z działalnością Emitenta i ustosunkuje się w przyszłości do wpływu włączenia przejętego majątku na zysk netto Emitenta.

Możliwość realizacji prognozowanych wyników Emitent będzie monitorował na bazie osiąganych wyników kwartalnych i stanu realizacji zamierzeń inwestycyjnych zaplanowanych na okres prognozy.
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: