Misja
A
A
A
Misją Netmedia jest wzrost wartości spółki  poprzez staranną realizację strategii inwestycyjnej.  Strategia ta jest oparta na bezpośrednim „hands on” wsparciu spółek portfelowych w strategicznych i taktycznych kwestiach , aby zintensyfikować proces powstania i rozwoju  przedsiębiorstw odnoszących sukcesy rynkowe i przynoszącym ich akcjonariuszom wartość.
O Nas
A
A
A
Netmedia S.A. powstała w 1998 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w obszarze multimediów i tworzenia oprogramowania.  Następnie została przekształcona w spółkę akcyjną w dniu 30 czerwca 2006 roku i zadebiutowała na GPW w Warszawie w dniu 3 listopada 2006 roku.  W kolejnych latach Netmedia z sukcesem inwestowała w różne segmenty rynku oraz rozwijała bezpośrednio działalność na rynku turystycznym.  Wraz z wydzieleniem działalności turystycznej do eTravel S.A. w sierpniu 2011 roku Netmedia stała się spółką holdingową nieprowadzącą bezpośrednio działalności operacyjnej.
Kryteria Inwestycyjne
A
A
A
Bycie spółką holdingową umożliwia bardziej elastyczne podejście do inwestycji.  Najbardziej preferowana formą inwestycji to pakiet większościowy udziałów lub akcji spółek prawa handlowego, zarówno prywatnych jak i tych obecnych na rynku publicznym.  Natomiast naszym głównym celem jest budowa wartości dla akcjonariuszy, w związku z tym, w zależności od warunków rynkowych i nadarzających się okazji inwestycyjnych rozważymy inwestycje mniejszościowe w udziały i akcje zarówno na rynku prywatnym jak i publicznym, inwestycje w aktywa finansowe, nieruchomości, metale szlachetne oraz różne inne dające satysfakcjonujące zwroty z inwestycji lub zapewniające bezpieczeństwo finansowe spółki.
Struktura Akcjonariatu
A
A
A
Akcjonariat
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: