Misja
A
A
A

Misją Netmedia S.A. jest powiększanie wartości grupy kapitałowej poprzez rozwój działalności operacyjnej prowadzonej w poszczególnych spółkach zależnych. Strategia ta jest oparta na bezpośrednim zaangażowaniu i wspieraniu spółek w strategicznych i taktycznych, a nierzadko także operacyjnych kwestiach.

O nas
A
A
A
Grupa Netmedia S.A. jest holdingiem, którego głównymi aktywami są spółki prowadzące sprzedaż usług turystycznych do klienta biznesowego oraz indywidualnego, głównie za pośrednictwem rozwijanych przez siebie nowatorskich platform internetowych i narzędzi informatycznych.

Netmedia została założona w 1998 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i pierwotnie działała w obszarze multimediów i tworzenia oprogramowania. W kolejnych latach z sukcesem rozwijane były kolejne segmenty, w tym turystyczny, grupa kapitałowa powiększała się o kolejne podmioty, a jej profil działalności ulegał stopniowym przeobrażeniom. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich tych aktywności zawsze było wykorzystanie zaawansowanych technologii informatycznych w celu stworzenia przewag konkurencyjnych. Przekształcenie w spółkę akcyjną nastąpiło dnia 30 czerwca 2006 roku, a debiut na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 3 listopada 2006 roku. Wraz z wydzieleniem działalności turystycznej do spółki zależnej eTravel S.A. w sierpniu 2011 roku Netmedia S.A. stała się spółką holdingową nieprowadzącą bezpośrednio działalności operacyjnej.
Struktura grupy kapitałowej
A
A
A
Stan na dzień 28 września 2018 r.

Struktura grupy_2018-09-28
Struktura akcjonariatu
A
A
A

Stan na dzień 28 września 2018 r.

Struktura udziałowa

Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: