Financial Results Forecasts
A
A
A
  Forecast
(2.10.2006)
4. Correction of Forecast
(21.12.2007)
Realization Outcome
Income 4 352 24 500 29 941 122%
EBITDA 1 955 1 955 2 139 109%
Net Profit 1 562 1 720 1 748 102%
  Forecast
(28.02.2008)
2. Correction of Forecast
(29.10.2008)
Realization Outcome
Income 67 200 110 000 120 954 110%
EBITDA 5 120 6 600 6 780 103%
Gross Profit 4 460 5 820 5 995 103%
Net Profit 3 610 4 710 4 680 99,4%
  Forecast
(4.03.2009)
Correction of Forecast
(13.11.2009)
Realization Outcome
Income 120 000 127 000 133 404 105%
EBITDA 7 800 5 600 5 023 90%
Gross Profit 6 400 9 800 9 887 101%
Net Profit 6 150 7 800 7 842 101%
  Prognoza
(12.11.2010)
Realizacja Wykonanie
Przychody 135 000 131 762 98%
Zysk netto 8 000 8 412 105%
Emitent nie opublikował prognoz na 2011 rok
Emitent nie opublikował prognoz na 2012 rok
Emitent nie opublikował prognoz na 2013 rok
Emitent nie opublikował prognoz na 2014 rok
Emitent nie opublikował prognoz na 2015 rok
Emitent nie opublikował prognoz na 2016 rok
Emitent nie opublikował prognoz na 2017 rok
Quotes: