Financial Results Forecasts
A
A
A
  Forecast
(2.10.2006)
4. Correction of Forecast
(21.12.2007)
Realization Outcome
Income 4 352 24 500 29 941 122%
EBITDA 1 955 1 955 2 139 109%
Net Profit 1 562 1 720 1 748 102%
  Forecast
(28.02.2008)
2. Correction of Forecast
(29.10.2008)
Realization Outcome
Income 67 200 110 000 120 954 110%
EBITDA 5 120 6 600 6 780 103%
Gross Profit 4 460 5 820 5 995 103%
Net Profit 3 610 4 710 4 680 99,4%
  Forecast
(4.03.2009)
Correction of Forecast
(13.11.2009)
Realization Outcome
Income 120 000 127 000 133 404 105%
EBITDA 7 800 5 600 5 023 90%
Gross Profit 6 400 9 800 9 887 101%
Net Profit 6 150 7 800 7 842 101%
  Prognoza
(12.11.2010)
Realizacja Wykonanie
Przychody 135 000 131 762 98%
Zysk netto 8 000 8 412 105%
  Prognoza Realizacja Wykonanie
Przychody Emitent nie opublikował prognoz na 2011 r. nd. nd.
Zysk netto Emitent nie opublikował prognoz na 2011 r. nd. nd.
Quotes: