Strategia działania Netmedia SA
A
A
A
Ogólną strategią Emitenta jest wspieranie spółek zależnych oraz stowarzyszonych tak aby spowodować jak najszybszy rozwój działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej z zachowaniem wysokich poziomów rentowności i zysków netto.

Zarząd będzie dążył do tego aby spółki zależne oraz stowarzyszone  realizowały powyższą strategię poprzez:
•    wzrost organiczny oparty na działaniach marketingowych, działaniach sprzedażowych i wdrożeniu nowych narzędzi informatycznych,
•    działania inwestycyjne mające na celu konsolidację rynku oraz kontrolę kosztów działalności, w szczególności kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, aby umożliwić dynamiczny rozwój działalności Spółki i zachować satysfakcjonującą rentowność.

Zarząd w szczególności skupi swoją uwagę na działalności turystycznej, w zakresie której chce zdobyć pozycję lidera w Polsce.  Celem jest dalsza aktywna rozbudowa grupy kapitałowej w kraju oraz konsolidacja rynku.  Zarząd będzie dążył aby spółka zależna eTravel S.A. działająca w obszarze turystycznym posiadała większościowe udziały w przejmowanych podmiotach.

Co do pozostałej działalności Spółki związanej z innymi obszarami rynku e-commerce oraz nowych technologii, Zarząd kierował się będzie głównie maksymalizacją korzyści dla akcjonariuszy:
•    Zarząd nie wyklucza sprzedaży niektórych aktywów oraz zwiększenia udziału w innych aktywach.
•    Zarząd nie wyklucza wchodzenia w zupełnie nowe obszary, w przypadku kiedy będzie istniało duże prawdopodobieństwo, iż działania te przyczynią się do wyraźnego budowania wartości dla akcjonariuszy.
Quotes: