Publikacja wyników za 3 kwartał 2018
A
A
A
Opublikowany został raport okresowy Netmedia S.A. za 3 kwartał 2018 roku pokazujący solidny wzrost skali działalności i dochodowości biznesów wchodzących w skład grupy kapitałowej.
Narastająco od początku roku wypracowany został obrót w kwocie 617,5 mln PLN, czyli więcej o 27,3% w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Najdynamiczniejsze wzrosty obrotów zostały odnotowane w czterech kluczowych segmentach działalności turystycznej: rezerwacji hotelowych, sprzedaży biletów lotniczych i biletów kolejowych oraz organizacji imprez. Głównym czynnikiem mającym wpływ na wzrost obrotów były przeprowadzone akwizycje podmiotów prowadzących działalność w segmencie usług turystycznych – Bankowego Biura Podróży Travel Bank sp. z o.o. oraz Holiday Travel sp. z o.o. Dodatkowym czynnikiem były efektywne działania handlowe, które doprowadziły do poszerzenia portfolio obsługiwanych klientów korporacyjnych. 

Utrzymana została procentowa rentowność na poziomie marży brutto, która wyniosła 7,2%. Było to możliwe dzięki zwiększeniu obrotów na produktach o relatywnie wyższej marży, głównie w konsekwencji przeprowadzonych akwizycji, jak i optymalizacji procesów zakupowych w nowo zakupionych podmiotach. 

Wynik EBITDA wyniósł 14,3 mln PLN, tj. więcej o 43,2% niż rok wcześniej, zaś zysk netto 9,8 mln PLN, czyli ponad dwa raz więcej niż rok temu. Na te wzrosty złożyły się głównie większe obroty i w konsekwencji lepszy wynik na sprzedaży oraz kontrolowany wzrost w obszarze kosztów stałych, pomimo występujacej silnej presji płacowej.

Pełen raport półroczny dostępny jest tutaj.  
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: