Strona główna
Media
Aktualności
Połączenie Netmedia S.A. z eTravel S.A.
A
A
A

Dnia 4 listopada 2019 r. ogłoszony został Plan Połączenia spółki eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000394089) ze spółką Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000259747).

eTravel S.A. jest spółką przejmującą a Netmedia S.A. spółką przejmowaną. Połączenie nastąpi poprzez przejęcie w całości spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą (przeniesienie na spółkę przejmującą całego majątku spółki przejmowanej). Dokumenty dotyczące połączenia zostały ogłoszone na darmowych i ogólnodostępnych stronach internetowych www.etravel.pl oraz www.netmedia.com.pl

Załączniki:

 

Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link