Strona główna
Media
Aktualności
Połączenie Netmedia S.A. z eTravel S.A.
A
A
A
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie do KRS połączenia następujących spółek handlowych:

  • eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 142B (spółka przejmująca),
  • Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 142B (spółka przejmowana)

Konsekwencją rejestracji powyższego połączenia jest rozwiązanie (wykreślenie z KRS) spółki Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie pragniemy wskazać, iż zgodnie z Art. 494 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, eTravel S.A. wstępuje, z dniem wpisania połączenia, we wszystkie prawa i obowiązki Netmedia S.A. wynikające z zawartych umów z Klientami i Kontrahentami.

W związku z powyższym prosimy, aby za wszystkie usługi zrealizowane od dnia 1 stycznia 2020 r. na naszą rzecz - faktury oraz inne dokumenty księgowe były wystawiane na:

eTravel S.A.
Al. Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa

NIP: 521-36-14-786

Płatności za usługi proszę dokonywać na rachunki eTravel S.A. wskazane na fakturach.

Równocześnie informujemy, że usługi zrealizowane do 31 grudnia 2019 r. będą zafakturowane jeszcze przez Netmedia S.A.

Dodatkowo prosimy aby za usługi zrealizowane na rzecz Netmedia S.A. do końca grudnia 2019 r., Dostawcy wystawili faktury na Netmedia S.A. z datą do 31 grudnia 2019 r.   Postanowienie Sądu o połączeniu
  • eTravel S.A.  z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 142 B (spółka przejmująca),

 

Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 142 B (spółka przejmowana).
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link